Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga đưa tên lửa bậc nhất thế giới đến đảo tranh chấp với Nhật