Nga đưa nữ diễn viên lên Trạm vũ trụ Quốc tế đóng phim

Nga đưa nữ diễn viên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế đóng phim. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Nga.
Nga đưa nữ diễn viên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế đóng phim. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Nga.
Nga đưa nữ diễn viên lên Trạm Vũ trụ Quốc tế đóng phim. Ảnh: Cơ quan vũ trụ Nga.
Lên top