Nga đưa 100.000 thiết bị nhận diện khuôn mặt để ngăn lây lan COVID-19

Nga sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP
Nga sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP
Nga sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top