Nga dự đoán khả năng Mỹ giáng đòn tấn công mới vào Syria

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria sáng 14.4 theo giờ Việt Nam. Ảnh: AP
Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria sáng 14.4 theo giờ Việt Nam. Ảnh: AP
Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria sáng 14.4 theo giờ Việt Nam. Ảnh: AP