Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga: Đông Ukraina không trong thỏa thuận với ông Trump