Nga đóng tàu phá băng hạt nhân lớn và mạnh nhất thế giới

Mô hình tàu phá băng hạt nhân Russia. Ảnh: AtomFlot
Mô hình tàu phá băng hạt nhân Russia. Ảnh: AtomFlot
Mô hình tàu phá băng hạt nhân Russia. Ảnh: AtomFlot
Lên top