Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam

Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam và 3 nước khác. Ảnh: AFP.
Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam và 3 nước khác. Ảnh: AFP.
Nga dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh với công dân Việt Nam và 3 nước khác. Ảnh: AFP.
Lên top