Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga điều robot sát thủ bảo vệ siêu tên lửa giáp NATO