Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga điều quân sát biên giới Triều Tiên đề phòng Mỹ tấn công