Nga điều khu trục hạm mang tên lửa hành trình Kalibr đến Syria

Khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen. Ảnh: Sputnik
Khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen. Ảnh: Sputnik
Khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen. Ảnh: Sputnik
Lên top