Nga điều chiến đấu cơ chặn tàu Hải quân Hà Lan

Máy bay Nga chặn tàu Hải quân Hà Lan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan
Máy bay Nga chặn tàu Hải quân Hà Lan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan
Máy bay Nga chặn tàu Hải quân Hà Lan. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan
Lên top