Nga đáp tuyên bố Trump coi Putin “không phải bạn-thù mà là đối thủ”

Hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump bắt đầu lúc 17h ngày 16.7. Hai nhà lãnh đạo gặp riêng trước khi họp cùng cố vấn. Ảnh: Tass.
Hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump bắt đầu lúc 17h ngày 16.7. Hai nhà lãnh đạo gặp riêng trước khi họp cùng cố vấn. Ảnh: Tass.
Hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump bắt đầu lúc 17h ngày 16.7. Hai nhà lãnh đạo gặp riêng trước khi họp cùng cố vấn. Ảnh: Tass.
Lên top