Nga đanh thép đáp trả tối hậu thư của Mỹ về Hiệp ước INF

Nga tuyên bố luôn tuân thủ Hiệp ước INF. Ảnh: Sputnik
Nga tuyên bố luôn tuân thủ Hiệp ước INF. Ảnh: Sputnik
Nga tuyên bố luôn tuân thủ Hiệp ước INF. Ảnh: Sputnik

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top