Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới vào tuần tới

Nga dự kiến đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới vào ngày 12.8. Ảnh: Reuters
Nga dự kiến đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới vào ngày 12.8. Ảnh: Reuters
Nga dự kiến đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới vào ngày 12.8. Ảnh: Reuters
Lên top