Nga đăng ký cấp phép tiêu chuẩn của WHO cho vaccine Sputnik V

Nga đã đăng ký cấp phép của WHO cho vaccine Sputnik V. Ảnh: Reuters.
Nga đã đăng ký cấp phép của WHO cho vaccine Sputnik V. Ảnh: Reuters.
Nga đã đăng ký cấp phép của WHO cho vaccine Sputnik V. Ảnh: Reuters.
Lên top