Nga công khai xét xử một công chức chính phủ tội phản quốc

Alexander Vorobyov. Ảnh: AP.
Alexander Vorobyov. Ảnh: AP.
Alexander Vorobyov. Ảnh: AP.
Lên top