Nga công bố video thử thành công tên lửa hạt nhân siêu thanh

Nga công bố thử thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Nga công bố thử thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Nga công bố thử thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Lên top