Nga công bố dữ liệu tỉ lệ mắc COVID-19 sau tiêm chủng vaccine đầy đủ

Tỉ lệ người mắc COVID-19 sau tiêm hai liều vaccine đầy đủ ở Mátxcơva là 0,1 %. Ảnh: AFP
Tỉ lệ người mắc COVID-19 sau tiêm hai liều vaccine đầy đủ ở Mátxcơva là 0,1 %. Ảnh: AFP
Tỉ lệ người mắc COVID-19 sau tiêm hai liều vaccine đầy đủ ở Mátxcơva là 0,1 %. Ảnh: AFP
Lên top