Nga coi viện trợ nhân đạo của Mỹ là can thiệp quân sự vào Venezuela

Tổng thống Nicolas Maduro thị sát cuộc tập trận quân sự lớn nhất Venezuela trong vòng 200 năm qua. Ảnh: Twitter Prensa Presidencial.
Tổng thống Nicolas Maduro thị sát cuộc tập trận quân sự lớn nhất Venezuela trong vòng 200 năm qua. Ảnh: Twitter Prensa Presidencial.
Tổng thống Nicolas Maduro thị sát cuộc tập trận quân sự lớn nhất Venezuela trong vòng 200 năm qua. Ảnh: Twitter Prensa Presidencial.
Lên top