Nga có nguồn vàng đảm bảo top đầu thế giới trong 40 năm tới

Vàng thỏi được công nhân đánh bóng tại một nhà máy. Ảnh: AFP
Vàng thỏi được công nhân đánh bóng tại một nhà máy. Ảnh: AFP
Vàng thỏi được công nhân đánh bóng tại một nhà máy. Ảnh: AFP
Lên top