Nga chuyển cho Syria lô hàng tên lửa lớn nhất từ trước tới nay