Nga chuẩn bị duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng

Tên lửa S-400 chuẩn bị tổng duyệt cho lễ duyệt binh năm 2019. Ảnh: Getty Images
Tên lửa S-400 chuẩn bị tổng duyệt cho lễ duyệt binh năm 2019. Ảnh: Getty Images
Tên lửa S-400 chuẩn bị tổng duyệt cho lễ duyệt binh năm 2019. Ảnh: Getty Images
Lên top