Nga chuẩn bị chuyến đi nhanh chưa từng có đến Trạm Vũ trụ Quốc tế

Tàu vũ trụ của Nga chuẩn bị thực hiện chuyến đi đến ISS. Ảnh: Roscosmos
Tàu vũ trụ của Nga chuẩn bị thực hiện chuyến đi đến ISS. Ảnh: Roscosmos
Tàu vũ trụ của Nga chuẩn bị thực hiện chuyến đi đến ISS. Ảnh: Roscosmos
Lên top