Nga chưa cho phép Syria sử dụng S-300 ở quê hương Tổng thống Assad

Cận cảnh S-300 được bốc dỡ từ máy bay vận tải AnAn-124.
Cận cảnh S-300 được bốc dỡ từ máy bay vận tải AnAn-124.
Cận cảnh S-300 được bốc dỡ từ máy bay vận tải AnAn-124.
Lên top