Nga "chọc quê" tàu Mỹ

Tàu khu trục USS McCampbell. Ảnh: US Navy
Tàu khu trục USS McCampbell. Ảnh: US Navy
Tàu khu trục USS McCampbell. Ảnh: US Navy