Nga chính thức sản xuất lô vaccine COVID-19 đầu tiên

Các mẫu vaccine chống bệnh dịch COVID-19 được phát triển bởi Viện nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya, ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: RDIF
Các mẫu vaccine chống bệnh dịch COVID-19 được phát triển bởi Viện nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya, ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: RDIF
Các mẫu vaccine chống bệnh dịch COVID-19 được phát triển bởi Viện nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật học Gamaleya, ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: RDIF
Lên top