Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga chặn đứng NATO đưa 600 tên lửa hành trình đánh Syria