Nga chặn 4 máy bay quân sự nước ngoài áp sát biên giới trong 1 ngày

Nga chặn máy bay Pháp. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga chặn máy bay Pháp. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nga chặn máy bay Pháp. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top