Nga: Cáo buộc giả dối về tin tặc khiến chính quyền Mỹ mất uy tín