Nga cảnh báo Mỹ đừng nghĩ đến thắng lợi trong chiến tranh hạt nhân

Mỹ thử tên lửa hành trình mặt đất năm 1985. Ảnh: Getty Images
Mỹ thử tên lửa hành trình mặt đất năm 1985. Ảnh: Getty Images
Mỹ thử tên lửa hành trình mặt đất năm 1985. Ảnh: Getty Images
Lên top