Nga bực vì bị Mỹ coi ngừng bắn Syria là phép thử thanh danh