Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga bực vì bị Mỹ coi ngừng bắn Syria là phép thử thanh danh