Nga bố trí S-300 ở vị trí hiểm bên trong Syria cảnh cáo Israel

Nga dự định bố trí S-300 gần căn cứ không quân T-4 ở Syria. Ảnh: Zaman Al Wasl
Nga dự định bố trí S-300 gần căn cứ không quân T-4 ở Syria. Ảnh: Zaman Al Wasl
Nga dự định bố trí S-300 gần căn cứ không quân T-4 ở Syria. Ảnh: Zaman Al Wasl
Lên top