Nga bầu cử toàn quốc lần đầu tiên sau sửa đổi Hiến pháp

Nga bầu cử toàn quốc bầu các thống đốc và hội đồng địa phương. Ảnh: Ria Novosti
Nga bầu cử toàn quốc bầu các thống đốc và hội đồng địa phương. Ảnh: Ria Novosti
Nga bầu cử toàn quốc bầu các thống đốc và hội đồng địa phương. Ảnh: Ria Novosti
Lên top