Nga bắt tay chế tạo loạt tàu ngầm uy lực khủng

Nga sẵn sàng bắt tay chế tạo tàu ngầm lớp Borei-B. Ảnh: National Interest
Nga sẵn sàng bắt tay chế tạo tàu ngầm lớp Borei-B. Ảnh: National Interest
Nga sẵn sàng bắt tay chế tạo tàu ngầm lớp Borei-B. Ảnh: National Interest