Nga bắt giữ tàu đánh cá Ukraina

Tàu đánh cá Ukraina bị bắt giữ tại Nga. Ảnh: FSB
Tàu đánh cá Ukraina bị bắt giữ tại Nga. Ảnh: FSB
Tàu đánh cá Ukraina bị bắt giữ tại Nga. Ảnh: FSB
Lên top