Nga bắt đầu thử nghiệm vaccine Sputnik V trên 40.000 người

Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine SputnikV trên 40.000 người vào tuần tới. Ảnh: AFP
Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine SputnikV trên 40.000 người vào tuần tới. Ảnh: AFP
Nga bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine SputnikV trên 40.000 người vào tuần tới. Ảnh: AFP
Lên top