Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt vaccine, 2 tuần nữa “ra lò” lô đầu tiên

Vaccine Spuntik V đã bắt đầu được Nga sản xuất hàng loạt từ ngày 12.8. Ảnh: RDIF
Vaccine Spuntik V đã bắt đầu được Nga sản xuất hàng loạt từ ngày 12.8. Ảnh: RDIF
Vaccine Spuntik V đã bắt đầu được Nga sản xuất hàng loạt từ ngày 12.8. Ảnh: RDIF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top