Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria sau thắng lợi của Assad