Nga bắt đầu "ngày im lặng" trước cuộc bầu cử Tổng thống

Ngày 17.3 là ngày im lặng trước bầu cử Tổng thống Nga. Ảnh: Tass.
Ngày 17.3 là ngày im lặng trước bầu cử Tổng thống Nga. Ảnh: Tass.
Ngày 17.3 là ngày im lặng trước bầu cử Tổng thống Nga. Ảnh: Tass.
Lên top