Nga ấn định ngày phóng module mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế

Hình ảnh bán cầu bắc của Trái đất nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Hình ảnh bán cầu bắc của Trái đất nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Hình ảnh bán cầu bắc của Trái đất nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA
Lên top