Nga: 7 ngày liên tục có trên 10.000 ca mắc COVID-19 mới

Nga ghi nhận liên tục 7 ngày có trên 10.000 ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP.
Nga ghi nhận liên tục 7 ngày có trên 10.000 ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP.
Nga ghi nhận liên tục 7 ngày có trên 10.000 ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top