New Zealand vượt qua 100 ngày không lây nhiễm COVID-19 cộng đồng thế nào?

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chỉ đạo ứng phó COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chỉ đạo ứng phó COVID-19. Ảnh: AFP
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chỉ đạo ứng phó COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top