New Zealand ủng hộ ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand theo hình thức trực tuyến ngày 5.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand theo hình thức trực tuyến ngày 5.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand theo hình thức trực tuyến ngày 5.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top