New Zealand tìm ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19

New Zealand tim ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19 sau 7 tháng xuất hiện virus ở quốc gia này. Ảnh: AFP
New Zealand tim ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19 sau 7 tháng xuất hiện virus ở quốc gia này. Ảnh: AFP
New Zealand tim ra bệnh nhân F0 dịch COVID-19 sau 7 tháng xuất hiện virus ở quốc gia này. Ảnh: AFP
Lên top