New Zealand tái phong tỏa thành phố lớn nhất sau 3 ca COVID-19 cộng đồng

Thành phố Auckland ở New Zealand tái phong tỏa trong 3 ngày từ 15.2-17.2 để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Thành phố Auckland ở New Zealand tái phong tỏa trong 3 ngày từ 15.2-17.2 để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Thành phố Auckland ở New Zealand tái phong tỏa trong 3 ngày từ 15.2-17.2 để ngăn chặn lây lan COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top