New Zealand phát hiện thêm ca COVID-19 cộng đồng khi cả nước phong tỏa

Đường phố ở Wellington, New Zealand, ngày 17.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đường phố ở Wellington, New Zealand, ngày 17.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đường phố ở Wellington, New Zealand, ngày 17.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top