New Zealand phát hiện ca COVID-19 cộng đồng ngay sau bầu cử

New Zealand công bố có ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên sau 3 tuần. Ảnh: Stuff.
New Zealand công bố có ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên sau 3 tuần. Ảnh: Stuff.
New Zealand công bố có ca COVID-19 cộng đồng đầu tiên sau 3 tuần. Ảnh: Stuff.
Lên top