New Zealand nới lỏng các hạn chế biên giới phòng COVID-19

Thời gian mà du khách phải cách ly tại New Zealand sẽ giảm một nửa từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Ảnh: AFP
Thời gian mà du khách phải cách ly tại New Zealand sẽ giảm một nửa từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Ảnh: AFP
Thời gian mà du khách phải cách ly tại New Zealand sẽ giảm một nửa từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Ảnh: AFP
Lên top