New Zealand: Hàng nghìn người phải sơ tán vì mưa lũ

Hàng nghìn người ở hòn đảo phía nam của New Zealand phải đi sơ tán trước tình hình mưa như trút và lũ lụt. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người ở hòn đảo phía nam của New Zealand phải đi sơ tán trước tình hình mưa như trút và lũ lụt. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người ở hòn đảo phía nam của New Zealand phải đi sơ tán trước tình hình mưa như trút và lũ lụt. Ảnh: AFP
Lên top