New Zealand gia hạn phong tỏa, ngưng họp Quốc hội

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi trên đường phố Auckland, New Zealand ngày 18.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một phụ nữ đeo khẩu trang đi trên đường phố Auckland, New Zealand ngày 18.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một phụ nữ đeo khẩu trang đi trên đường phố Auckland, New Zealand ngày 18.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top